Print
Nov 06
 • 0-0

0-0

0
0
Nov 16
 • Varsity
 • tournament

@ HOF Greenfield

 • Loss
 • 0-1

53-46

0
2
Nov 20
 • Varsity
 • tournament

@ HOF Gleason

 • Loss
 • 0-2

52-27

0
0
Nov 22
 • Varsity
 • game

McKenzie

 • Win
 • 1-2

42-39

0
0
Nov 29
 • Varsity
 • game

@ McKenzie

 • Loss
 • 1-3

41-38

0
1
Nov 30
 • Varsity
 • game

@ Carroll Academy

 • Win
 • 2-3

65-28

0
0
Dec 03
 • Varsity
 • game

Henry County

 • Win
 • 3-3

35-34

0
1
Dec 28
 • Win
 • 4-3

38-36

0
0
Dec 29
 • Win
 • 5-3

33-32

0
0
Dec 30
 • Loss
 • 5-4

40-36

0
1
Jan 14
 • Varsity
 • game

Fayette Academy

 • Win
 • 6-4

51-39

0
1
Jan 15
 • Varsity
 • game

Jackson Christian

 • Win
 • 7-4

47-36

0
0
Jan 18
 • Varsity
 • game

Sacred Heart of Jesus

 • Loss
 • 7-5

50-34

0
0
Jan 21
 • Loss
 • 7-6

35-20

0
0
Jan 22
 • Win
 • 8-6

49-45

0
0
Jan 25
 • Varsity
 • game

@ Jackson Christian

 • Win
 • 9-6

29-28

0
1
Jan 28
 • Loss
 • 9-7

56-54

0
0
Feb 01
 • Varsity
 • game

@ Fayette Academy

 • Win
 • 10-7

41-30

0
1
Feb 07
 • Loss
 • 10-8

42-34

0
0
Feb 08
 • Loss
 • 10-9

56-45

0
0
Feb 12
 • Loss
 • 10-10

63-60

0
1