Print
Aug 01
 • Varsity
 • game

Lexington

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 08
 • Varsity
 • game

Jackson Christian

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 14
 • Varsity
 • tournament

@ FCA Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 17
 • 0-0

0-0

0
0
Aug 21
 • Varsity
 • tournament

@ Dyersburg Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 26
 • Varsity
 • tournament

@ Ensworth Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 29
 • Varsity
 • game

@ Lexington

 • 0-0

0-0

0
0
Aug 31
 • Varsity
 • game

@ Jackson Christian

 • 0-0

0-0

0
0
Sep 05
 • Varsity
 • tournament

@ Paris Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Sep 11
 • Varsity
 • tournament

@ Humboldt Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Sep 14
 • 0-0

0-0

0
0
Sep 27
 • Varsity
 • playoff

Region Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Oct 11
 • Varsity
 • playoff

State Tournament

Wednesday TBD