vs King's Academy @ University School of Jackson

Win

49-0

12-2

Game Details

University School of Jackson

232 Mcclellan Rd
Jackson, TN 38305

Friday Nov 12, 2021

7:00 PM